?

Log in

No account? Create an account

mlog newydd

Sep. 8th, 2006 | 08:24 am

Iawn, mi symudais i mlog i Blogger. Dyma'r dolen:

http://aderyncan.blogspot.com/

Mae'r blog "work in progress", ond mi fyddwn i'n postio yma ar ol y cofnod 'ma.

| ychwanega sylw {1} sylw |

dw i'n meddwl...

Sep. 6th, 2006 | 09:39 am

fy mod i'n symud mlog i Blogger. Mae LiveJournal yn iawn (a mae gen i blog preifat fy fydd i'n gadw yma), ond mae'r blogiadwr Gymraeg i gyd yn Blogger. (Pam, gyda llaw?)

Mae gen i enw Blogger (aderyncan wrth gwrs) i ymateb at James a Margaret, ond dw i ddim yn gallu "figure out" sut gwneud blog yno. Wel, mi faswn i'n gallu taswn i'n ceisio... Ond ar hyn o bryd does gen i ddim yr amynedd.

Felly, mae'n posib fy fydd i'n symud mlog i Blogger. Dim heddiw, achos mae gen i cyfweliad gwaith y p'nawn 'ma. (!) Ond dw i'n meddwl amdano fo...

| ychwanega sylw {3} sylw |

diweddaraf llygoden

Sep. 1st, 2006 | 01:33 pm

Wel, mae'r llygoden wedi marw. Mi lladdodd nghath y llygoden llwyd nos diwethaf, dw i'n meddwl. Dwi ddim yn siwr sut daliodd nghath o, ond y bore 'ma roedd y llygoden ar y llawr yn y neuadd. Mi scubais i'r llygoden yn y padell lwch a taflais i o allan!

Druan o llygoden. Dw i ddim wedi eisiau ei bod o'n marw. Effellai dadhydradodd o neu dychrynodd Stevie o i'r mawrolaeth. Achos welais i ddim brath neu gwaed. Jyst llygoden gyfan dim symud ar y llawr.

Eiliad o dawelwch...

| ychwanega sylw {4} sylw |

llygoden llwyd: cerdd*

Aug. 31st, 2006 | 07:48 am

Llygoden llwyd, yn fy nghŷ
Ti'n cuddio yn y tywyll; ble rwyt ti?
Erlidir ti gan y gath fach ddu**
Am ddau o'r gloch yn y bore, deffrais i.

Rownd a rownd ti'n rhedeg achos mae'r cath eisiau nôl
Ond osgoist ti pan syrthiodd y telyn yn ei bol.
Taswn i'n meddwl dy oedd ti'n mynd, mi faswn i'n ffôl
Achos pan mae gen ti eisiau bwyd, fyddet ti'n dod yn ôl.


* Dim cerdd dda, dwi'n gwybod!
** "(You are) Chased by the small black cat," dwi'n eisiau dweud. Dw i ddim yn siwr am y berf "tense" neu y treglaid cywir.

| ychwanega sylw {2} sylw |

ew!

Aug. 29th, 2006 | 10:33 am

Mae llygoden yn y ty! Ac ar hyn o bryd, mae o'n fy stafell gwely! Yn ffodus, mae gen i fy nghath yr gwaith**. Dw i'n gobethio ein bod ni dal o'n fuan.

Ew.

** My cat is on the job, dw i'n ceisio dweud.

| ychwanega sylw |

er, ie...

Aug. 27th, 2006 | 08:49 am

Mi darganfodais i'r traethawd cyntaf am yr iath Cymraeg fy oedd i'n ysgrifennu tair blynedd yn ol. Dim fy ymchwil gorau, ond roedd diddorol iawn i weld fy syniadau.

Dw i'n ceisio i ysgrifennu fy personal statement am yr adran Comm and Culture, ond mae'n caled iawn. Mae rhaid i mi egluro pam dw i eisiau dysgu Cymraeg yn yr ysgol. Wel, dim Cymraeg (dwi ddim yn gallu dysgu Cymraeg ar* y Prifysgol Indiana. It's one of the only languages that you can't study here.**), ond dw i eisiau dysgu sut mae siaradwyr Cymraeg yn cyfathrebu eu hunaniaethau trwy'r we.

Mae'n caled hefyd achos mae'r adran C&C fy ail dewis. Dw i eisiau dysgu yn yr adran SLIS efo hi, ond yr adran 'na yn twp. Haha. Wel, mae'n gormod o gwleidyddiaeth yno, a dydy rhai o'r cyfadran ddim eisiau myfyrwyr bod astudio cyfathrebiad drwy'r cyfrifiadur. Mae'n anodd egluro yn Saesneg hefyd. Bydd yr adran C&C yn dda, ond dw i ddim yn siwr sut ateb y cwestiwn: Pam dych chi eisiau dysgu yma? Mae gen i rhesymau: Dw i'n hoffi'r canolbwyntiau ar diwylliant ac ethnograffi. Ar ol ystyriaeth, dwi'n meddwl bydd cystal ag aros mewn adran cyfathrebiad achos dw i eisiau addysgu'r pwnc ar ol graddio. Dw i angen "hook" i ysgrifennu traethawd diddorol ac unigryw.

Hefyd, fel Chris, dwi ddim yn gallu egluro pam dw i'n dysgu Cymraeg. Yr unig peth ydy fy mod i'n dyfod mor hapus pan dwi'n dysgu'r iath neu pan dwi'n meddwl am fy syniadau ymchwil. Dim rhesymau da am traethawd.

Iawn, mae'r cofnod 'ma yn anodd iawn i ddeal, dw i'n tybio. Efellai, os dw i'n gallu egluro fy syniadau yn Cymraeg, dw i'n gallu egluro nhw yn Saesneg hefyd.


* What word do you use for "at" here? As in, "You can't study Welsh at Indiana University"?
** I have no idea how to say this correctly in Welsh!

| ychwanega sylw {2} sylw |

cerddoriaeth rhan 2

Aug. 19th, 2006 | 07:29 am
hwyl: chipperhapusach
cerddoriaeth: Ar ol Heddi' gan Fflur Dafydd

Penderfynais i fy mod i angen mwy o dysg clywedol goddefol (passive aural learning) yng Ngymraeg. Dwi ddim yn gallu gwrando* ar Radio Cymru for more than (?) pum munud. Mae'r ffeiliau Catchphrase yn gwethio, ond dim Radio Cymru. Felly dw i'n gwrando ar Radio Acen. Mae'n iawn, ond dw i wedi eisiau dewision arall.

Pan roeddwn i'n dysgu Spaeneg, mi gwrandais i ar cerddoriaeth. Mae gen i caniadau Cymraeg arall, dau gan o Catatonia yn bennaf, ond hefyd yr anthem genedlaethol gan Bryn Terfel ac y fersiwn "Calon Lan" Katherine Jenkins. Mi meddyliais i fy mod i'n gallu ffeindio CDs yn yr iath Cymraeg. Anrhegion Nadolig dda, ti'n gwybod?

Dw i'n hoffi'r cerddoriaeth "folk" neu "singer/songwriter" fel, yn Saesneg, Joni Mitchell a Carla Ryder. Mi ffeindiais i artistiaid arall fel Sarah Louise, Meinir Gwilym, a Sara Mai, ond, wel, mae'n anodd i prynu'r CDs yma. Mae rhaid i chi mewnforio nhw, a mae'n ddrud iawn. Dim syndod, yn wir. Ond wedyn, mi edrychais i am iTunes. Score! Mae gan Sain cydwelediad efo iTunes, dwi'n meddwl, achos dwi'n gallu prynu llawer o ganiadau Cymraeg.

Mi brynais i un ar ddeg o ganiadau: dau o Catatonia (beth dwi'n gallu dweud? Dwi'n hoffi Cerys Matthews), EP gan Chouchen, ac un can pob un o Sarah Louise, Fflur Dafydd, Elin Fflur, a Sara Mai a'r Moniars. Mi hoff can ar hyn o bryd ydy "Tir Na Nog" gan Sarah Louise. Dw i'n gallu deall llawer o geirau.

Ie, achos, wel, mi honnais i fy mod i'n gallu ffeindio'r geirau i'r caniadau ar y we. Efo'r caniadau Catatonia, dwi'n gallu. Ond y caniadau eraill, dim byd. Wel, efo Sarah Louise, mi ffeindiais i dau brawddeg i "Tir na Nog" ond dim amgen. Dim ots, dw i'n tybio. Dwi ddim yn gallu canu'n dda a dweud y gwir, ac yma, fydd neb yn gwybod y gwahanieth rhwng "Bla bla bla bla ar ol heddi' ond bla bla bla bla bla bla" ac y geirau cywir. (: Ac un dydd, mi fyddwn i gwybod gormod o Cymraeg i gwybod y geirau cywir.

Iawn, cofnod hir, ond un peth diwethaf. Mae gen i cwestion. Ydy'r cerddoriaeth Meinir Gwilym yn dda? Mae ei wefan hi'n hawlio ei bod hi'n "wedi ei chydnabod fel un o'r artisitiad poblogaidd gyda'r gwerthiant uchaf erioed yn y Gymraeg", ond dwi ddim yn gallu ffeindio lle ar y we i gwrando ar clipiau cerddoriaeth.


* I keep mixing up "gwrando" and "clywed." Mae'n blino iawn!

| ychwanega sylw {7} sylw |

heb Catchphrase

Aug. 9th, 2006 | 05:38 pm

Ww, mae dicter arna i. Dydy'r ffeiliau RA Catchphrase dim yn gweithio! Dwi ddim yn gwybod beth ydy'r problem. Maen nhw chwarae am ddeg eiliad ac wedyn mae'n stopio. Dw i'n gallu chwarae ffeiliau arall. Mi fyddwn i gwrando ar y ffeiliau MP3, ond mae eu ansawdd yn ddrwg. Dwi ddim yn gallu gwrando ar Radio Cymru hefyd.

Wel, diolch i Nic, dw i eisiau gwrando ar ffeiliau MP3 am yr Wlpan. Ac hefyd dw i'n gallu gwrando ar Radio Acen a weld rhaglenni S4C (wel, weithiau). Ac dw i'n gallu defnyddio ffeiliau CatchPhrase o gwers 74. Roeddwn i'n gwrando ar gwers 51. Dim llawer o gwahaniaeth, dwi'n credu.

Jyst, mae'n anodd iawn i dysgu Cymraeg pan dydy'r rhaglenni ddim yn gweithio. Ond, beth dwi'n gallu wneud? Dw i ddim yn gwybod. Wel, ysgrifennu'r cofnod 'ma a gwrando ar Radio Acen...

Yn newyddion arall: Mi ysgrifennais i athro yn yr adran Comm & Culture. Roedd hi'n positif iawn fydd fy diddorebau yn gweddu'r adran. Mae llawer o cynnwrf arna i rwan. Hefyd, roedd hi'n hoffi Susan yn iawn. Roedd hi'n dweud: "She's fabulous." Dw i'n cydweld! (:

Iawn, mae eisiau bwyd arna i. Amser cinio!

Diweddaraf:

Mae'r ffeiliau RealAudio Catchphrase yn gweithio nawr. Dwi ddim yn gallu egluro beth roeddwn i'n wneud i gyweirio e yn Cymraeg (neu yn Saesneg), ond dim ots.

| ychwanega sylw |

y PhD

Aug. 6th, 2006 | 07:10 pm

Wel, mae'n braidd swyddogol: Y blwydden nesa, mi fyddwn i dychwelyd i IU am y PhD. Dim yn yr adran SLIS, ond yn adran cyfathrebiad. Dw i ddim yn siwr p'un ar hyn o bryd. Mae dau adran: Communication & Culture a Telecomm. Dw i'n meddwl fy mod i'n dewis Comm & Culture. Mae nhw'n dysgu ethnograffi yno, ac hefyd dw i'n hoffi'r ffocws ar diwylliant.

Mi fydd Susan y cynghorwr yn fy adran minor ac hefyd fy dissertation adviser. Mi ges i cyfarfod efo hi ddoe ac mi siaradon ni am ddwy awr. Dw i'n teimlo'n well nawr, happier (dw i ddim yn gallu darganfod y gair 'ma). Dw i'n barod i mynd. Ond mae rhaid i mi gweithio hyd Awst 2007.

Dim ots. Dw i eisiau siarad a deall Cymraeg yn dda cyn decrau y PhD, a dw i angen mwy o amser i ymarfer. Dw i eisiau astudio yr iath Cymraeg ar y we, efellai efo blogiau neu wefan fel y BBC Learn Welsh. Dw i ddim yn sicr ar hyn o bryd, ond eto, dim ots. Cyntaf, mae rhaid i mi darllen y llenyddiath cynfodol. Ac dysgu Cymraeg wrth gwrs!

| ychwanega sylw {4} sylw |

amser ymarferiad

Jul. 31st, 2006 | 08:22 pm
hwyl: confuseddryslyd
cerddoriaeth: Radio Acen

Dw i esiau ymarfer Cymraeg, ond dw i'n wedi blino. Felly, dw i ddim yn gallu ysgrefennu rhywbeth diddorol. Dim ots...

Roedd hi'n rhy boeth heddiw. Mae'r lleithder yn ofnadwy! Ond yn y swyddfa, roedd rhy oer. Gwisgais i siaced trwy'r dydd. Rwan dw i'n chwysu.

Dewch i fi weld...dw i'n teimlo hiraeth i Cymru, y mynyddoed Preseli yn arbennig. Ydy posib bod y person dim Cymro gallu teimlo hiraeth? Wel, dwi'n teimlo. Mae gen i llun Golden Road ar fy nghyfrifiadur, ac bob tro dwi'n weld y llun, dw i'n teimlo'n drist iawn.

Effallai mae'r rheswm fy mod i'n dryslyd am fy dyfodol. Dw i esiau mynd yn ol yr ysgol i gael PhD, ond dw i ddim in sicr fy mod i'n gallu mynd yn ol i'r adran Information Science. Mae Susan, fy nghynghorwr, yno, ac mae hi eisiau gwethio efo fi, ond mae'r adran IS yn rhy cyfnewidiol. Ond does dim adran arall ble dw i'n gallu "fit in" dw i'n meddwl. Dw i'n ansicr iawn. Oes rhaid i mi aros yn Indiana a fynd i prifysgol yma, neu ddylwn i gais i fynd i prifysgol Cymraeg?

Does gen i ddim angen i pryderu rwan. Rhaid i mi dysgu Cymraeg rwan. Dw i esiau siarad yr iath yn rhugl. Ac, fel ysgrefennais i yn fy "audit trail" ddoe, rhaid i mi credu fy mod i'n gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Ooh, dydy'r cofnod dim yn drwg, dw i'n meddwl. Rhai camsyniadau, wrth gwrs, ond dsygwr ydw i. Rhaid i mi gwrando a'r Radio Acen bob tro dwi'n ysgrefennu.

| ychwanega sylw |